Wat is btw?

Btw is de afkorting van belasting toegevoegde waarde en wordt ook wel omzetbelasting genoemd. Dit is een belasting die u moet betalen wanneer u een product of dienst verkoopt. Deze omzetbelasting wordt afgedragen aan de overheid.

Er zijn verschillende btw-tarieven: 0%, 9% en 21%. De hoogte van het tarief hangt af van het product. Ook wel hoog tarief en laag tarief genoemd. Het hoog tarief is dus 21%. De meeste producten en diensten zijn belast met 21%. Het laag tarief is in 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Producten als voedingsmiddelen, geneesmiddelen, water, gas en meer worden belast met 9%.

Waarom btw-aangifte doen?

Btw-aangifte doen is verplicht. Heeft u geen omzet gemaakt? Ook dan moet u altijd aangifte doen over uw omzet. U vult dan bij allebei nul euro in. Indien uw omzet per kalenderjaar maximaal €1800,00 is, kunt u gebruik maken van de kleineondernemingsregeling (KOR). U heeft dan een vrijstelling voor de btw.

De belasting die u betaalt is simpelweg een extra inkomstenbron voor de overheid en is als heffing opgelegd voor elk product of dienst. U betaalt dus zowel belasting over het geld dat u verdient, als over het geld dat u uitgeeft.

De omzetbelasting rekent u door aan uw klanten. De belasting wordt boven op de verkoopprijs gerekend. Uw klanten betalen het gehele bedrag en u draagt vervolgens de betaalde belasting af aan de Belastingdienst. U betaald zelf ook belasting over de producten die u inkoopt. Dit heet voorbelasting. Het verschil tussen uw betaalde en ontvangen, wordt door de Belastingdienst verrekend. Bij een negatief bedrag krijgt u geld terug van de Belastingdienst.

Een rekenvoorbeeld:

Een fiets van € 200 exclusief btw verkoopt u dus voor € 242 inclusief btw. De € 42 aan omzetbelasting betaalt u aan de Belastingdienst.

Dit geldt ook voor alle producten of diensten die u inkoopt. Wanneer u wordt geknipt voor € 30 exclusief btw, brengt de kapper hier 9%*  btw voor in rekeningU betaalt € 32,70, waarvan € 2,70 belasting. Dit bedrag krijgt u later terug van de Belastingdienst.

Wanneer doet u btw-aangifte?

Aan het einde van een bepaalde periode (maand, kwartaal of jaar) moet u als ondernemer aangifte omzetbelasting doen. Dit wil zeggen dat u doorgeeft aan de Belastingdienst hoeveel btw u heeft ontvangen en hoeveel u heeft betaald. De btw die u (van uw klanten) heeft gekregen moet u aan de Belastingdienst betalen en de btw die u (aan uw leveranciers) heeft moeten betalen krijgt u terug, ofwel de voorbelasting. De Belastingdienst zal beide bedragen met elkaar verrekenen. Wanneer het verschil negatief is, krijgt u geld terug van de belastingdienst.

Het is belangrijk om de deadlines van de btw-aangifte bij te houden. Als u te laat bent met het doen van uw btw-aangifte, krijgt u een boete. Lees hier wanneer u uw btw-aangifte moet versturen.

Voorbeeld aangifte omzetbelasting

Stel dat de fiets en het boek de enige transacties waren in de afgelopen periode dan zou u € 42 – € 1,80 = € 40,20 aan de Belastingdienst moeten betalen. Dit is natuurlijk een simpele rekensom, maar vaak zijn aangiftes complexer samengesteld. Soms heeft u te maken met bijvoorbeeld verlegde btw of buitenlandse btw.

Btw-aangifte indienen

U kunt op verschillende manieren uw btw-aangifte indienen. Als u de btw-aangifte via de Belastingdienst wilt versturen, is het vanaf 2022 verplicht om als ondernemer gebruik te maken van eHerkenning of DigiD. Beide zijn een manier van digitale toegang tot de overheid. Echter, brengt de aanvraag hiervan veel kosten en tijd met zich mee.

Bij Btw-aangifte.nl kunt u zonder gebruik van eHerkenning en DigiD uw aangiftes versturen. U maakt namelijk gratis gebruik van ons overheidscertificaat! Dit betekent dat u een kostbaar en tijdrovend proces bespaart! Het indienen van uw aangiftes bij btw-aangifte.nl gaat gemakkelijk en snel. U start direct met het invullen van uw aangifte. Aan de hand van vragen, wordt bepaald of u wel of geen gegevens in hoeft te vullen. Zo heeft u in minder dan 5 minuten uw aangiftes ingevuld en verstuurd! Start nu zelf met het versturen van uw aangiftes voor slechts 25 euro per jaar.

Let op!

Heeft u geen omzet gemaakt? U moet altijd aangifte doen over uw omzet. U vult dan bij allebei nul euro in.