Btw-tarieven in Nederland

Iedere ondernemer is in Nederland verplicht om zijn btw-aangifte te doen. Over de inkoop en verkoop van producten of diensten wordt namelijk btw gerekend. Dit bedrag dient terug betaald te worden aan de Belastingdienst. In Nederland worden verschillende btw-tarieven gehanteerd. Het standaard btw-tarief is 21%. Dit btw-tarief is ingevoerd op 1 oktober 2012.

Wat zijn de btw-tarieven in Nederland?

Nederland kent drie verschillende btw-tarieven: 21%, 9% en 0%. Het standaardtarief is 21% en wordt het hoge btw-tarief genoemd. 9% is het lage btw-tarief. Tot slot het nultarief, dan wordt er 0% btw berekend. De drie btw-tarieven zijn op verschillende producten of diensten van toepassing.

Wanneer geldt 21% btw-tarief?

Het standaard btw-tarief van 21% geldt voor vrijwel alle producten en diensten. Er zijn verschillende producten vrijgesteld van 21% btw en daar geldt een tarief van 9% of 0% btw. Twijfelt u over het btw-tarief dat geldt op uw producten of diensten? Hieronder vindt u een lijst van de producten en diensten waar het 9% btw-tarief geldt.

Wanneer geldt 9% btw-tarief?

9% btw-tarief geldt voor producten en diensten die zijn vrijgesteld van het hoge btw-tarief. De overheid vindt dat deze producten betaalbaar moeten blijven voor de consumenten. Het lage btw-tarief geldt voor onder andere:

  • Eten en drinken (géén alcoholische dranken)
  • Geneesmiddelen
  • Boeken, dagbladen en tijdschriften (géén e-books)
  • Sierteeltproducten
  • Personenvervoer
  • Kapper
  • Fietsenmaker
  • Kunstenaar
  • Verhuur van vakantiewoningen
  • Renovatie aan woningen die langer dat twee jaar bestaan

Op zoek naar alle toepassingen voor het lage btw-tarief? U vindt ze op de website van de Belastingdienst.

De btw-tarieven door de jaren heen

De btw-tarieven zijn sinds de invoering van het btw-stelsel al meerdere keren gewijzigd. In 1969 werd in Nederland het zogenaamde btw-stelsel ingevoerd. Het hoogste btw-tarief was toen nog maar 12%. Een aantal jaar daarna werden de btw-tarieven verhoogd naar 14%. Het lage tarief bleef hetzelfde, namelijk 4%.  Hieronder ziet u een overzicht van de btw-tarieven door de jaren heen.

Sinds Verlaagd Standaard
1 januari 2019 9% 21%
1 oktober 2012 6% 21%
1 januari 2001 6% 19%
1 oktober 1992 6% 17,5%
1 januari 1989 6% 18,5%
1 oktober 1986 6% 20%
1 januari 1984 5% 19%
1 oktober 1976 4% 18%
1 januari 1973 4% 16%
1 januari 1971 4% 14%
1 januari 1969 4% 12%

Nultarief (0%)

Er is sprake van een nultarief wanneer producten worden geëxporteerd naar het buitenland en daar worden gebruikt. Deze producten vallen namelijk niet onder de btw-tarieven die in Nederland gelden. Er hoeft dan geen btw worden berekent, want het btw-tarief van het desbetreffende land is van toepassing. Dit geldt overigens niet voor leveringen aan particulieren.

Btw-tarieven in het buitenland

Ook andere landen maken gebruik van btw. Deze tarieven verschillen nogal van elkaar. Zo betaal jij bijvoorbeeld in Hongarije maar liefst 27% btw (hoog) terwijl Zwitserland slechts 8% btw (hoog) berekent. Ook de lage tarieven verschillen van elkaar.

Een lijstje met de verschillende btw-tarieven in EU-landen

Land Hoog tarief Laag tarief
België 21% 6%, 12%
Bulgarije 20% 9%
Cyprus 19% 5%, 9%
Denemarken 25%
Duitsland 19% 7%
Estland 20% 9%
Finland 24% 9%, 14%
Frankrijk 20% 5%,10%
Griekenland 24% 6,5%, 13%
Hongarije 27% 5%, 18%
Ierland 22% 9%, 13,5%
Italië 22% 4%, 10%
Kroatië 25% 5%, 13%
Letland 21% 12%
Litouwen 21% 5%, 9%
Luxemburg 17% 8%, 14%
Malta 18% 5%, 7%
Moldavië 20% 8%, 0%
Nederland 21% 9%
Noorwegen 27% 15%, 8%
Oostenrijk 20% 10%
Polen 23% 8%, 5%
Portugal 23% 13%, 6%
Roemenië 19% 9%, 5%
Rusland 18% 10%
Slowakije 20% 10%,
Slovenië 22% 9,5%
Spanje 21% 10%, 4%
Tsjechië 21% 15%
Turkije 18% 8%, 1%
Verenigd Koninkrijk 20% 5%, 0%
Zweden 25% 12%, 6%

0% btw-tarief of btw-vrijstelling

Er zijn ook gevallen waarbij een product of dienst is vrijgesteld van btw. In dit geval wordt er dus geen btw berekent, evenals het 0% btw-tarief. Toch is er een degelijk verschil tussen beiden.