Begrippenlijst

Hier vindt u de belangrijkste begrippen.

Btw-tarief

Een btw-tarief is het belastingpercentage. Nederland gebruikt verschillende btw-tarieven. Het hoogste btw-tarief is 21%. Dit is het meest voorkomende tarief en wil zeggen dat er 21% btw over het (totale) bedrag moet worden betaald. Overige btw-tarieven zijn 9%* en 0%. Sommige producten en diensten zijn vrijgesteld van btw.

*Per 1 januari 2019 is het btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%.

Btw verleggen

Btw verleggen wil zeggen dat de leverancier geen btw in rekening brengt, maar de btw doorschuift naar de afnemer.

Btw-vrijstelling

Naast de verschillende btw-tarieven is er ook nog een vrijstellingsregeling. Deze regeling houdt in dat de producten en diensten zijn vrijgesteld van btw. Er mag bij een btw-vrijstelling géén voorbelasting worden afgetrokken. In tegenstelling tot het btw-tarief van 0%.

Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling is zoals de naam al zegt een regeling voor kleine ondernemers. Wanneer u minder dan € 1.833 per jaar aan btw betaalt, krijgt u belastingvermindering of hoeft u zelfs helemaal geen btw te betalen.

Voorbelasting

Voorbelasting is de belasting die leveranciers in rekening brengen en die ‘in voren’ wordt betaald. Onder bepaalde voorwaarden is deze voorbelasting aftrekbaar. De Belastingdienst berekent achteraf het nog verschuldigde btw-bedrag met de eerder betaalde btw.

Suppletie omzetbelasting

Een suppletie omzetbelasting is een formulier waarmee u een foutieve btw-aangifte corrigeert. Een suppletie omzetbelasting is pas nodig vanaf een verschil van meer dan € 1000.